Termeni & Condiții

Condiții de utilizare
1. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor
Termenii şi Condiţiile de mai jos denumite în continuare “Termeni şi Condiţii” reprezintă acordul legal dintre dumneavoastră şi S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. („MAIHAI CONCEPT”), privind utilizarea website-ului https://woodweb.ro. Vă rugăm să citiţi prezentele Termeni şi Condiţii pentru utilizarea în orice mod a website-ului accesibil la adresa URL: https://woodweb.ro, denumit în continuare “Website-ul”. Acesarea şi vizitarea Website-ului, creearea unui cont pe Website şi/sau folosirea serviciilor de publicare pe Website de anunţuri şi alte informaţii, denumite în continuare “Servicii”, înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
2. Definiţii
Termenii folosiţi în continuare vor avea urmatorul înteles:
Utilizator – orice persoana fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină, care acceseaza Website-ul fiind interesată de datele, informaţiile, Anunţurile şi/sau Serviciile S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L., precum şi orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) şi/sau persoană juridică care achiziţionează Serviciile furnizate prin intermediul Website-ului.
Furnizor – S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, sector 6, Strada Aleea Țincani nr. 9, bloc Z18, scara 1, etaj 1, apartament 9, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15657/2016, CUI 36787622, atribut fiscal RO, capital social 800 lei, e-mail: contact [at] maihaiconcept.ro. Responsabilul cu Protecţia Datelor al S.C. MAIHAI CONCEPT S.R.L. a fost înregistrat în registrul general al autorităţii de supraveghere cu numărul 48565 din 27/12/2018 şi poate fi contactat la adresa de email: gdpr [at] maihaiconcept.ro.
Pagina woodweb – site-ul https://woodweb.ro, inclusiv orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către Utilizatori ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul https://woodweb.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.
Operatori – persoane instruite de catre Furnizor pentru verificarea/moderarea conţinutului tuturor informaţiilor (Anunţ plătit, Proiect, Tutorial, Atelier de tâmplărie, Job, Catalog furnizori, Cerere de ofertă) publicate de către Utilizatori pe Website.
Anunţ plătit – ofertă publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată, cu plata unui abonament, de către MAIHAI CONCEPT prin intermediul Website-ului woodweb cu privire la vânzarea unui Produs, denumit în continuare Anunţul.
Lucrări – portofoliul de lucrări din lemn pe care un Utilizator le-a realizat și dorește să le facă cunoscute, prin postarea pe site–ul woodweb.
Tutorial – scurtă prezentare, incluzând imagini și/sau clipuri video, depre realizarea unei lucrări din lemn, pe care un Utilizator le-a realizat și dorește să le facă cunoscute, prin postarea pe site–ul woodweb.
Atelier de tâmplărie – orice persoana juridică şi/sau persoană fizică autorizată care produce obiecte din lemn și dorește să facă cunoscută această activitate prin intermediul site –ului woodweb.
Cerere de ofertă – solicitare de realizare a unui obiect din lemn, a unor unelte/ scule/dispozitive utilizate în prelucrarea lemnului şi activităţi conexe, postată de un Utilizator care deţine un cont pe site-ul woodweb.
Catalog furnizori – informații de prezentare a activităților pe care un Utilizator persoană juridică şi/sau persoană fizică autorizată le realizează și dorește să le facă cunoscute, prin postarea pe site–ul woodweb. De exemplu, dar fără a fi limitate la acestea: producător/distribuitor de materie primă şi accesorii pentru industria lemnului, producător/distribuitor de adezivi pentru prelucrarea lemnului, producător/distribuitor de scule/unelte/utilaje pentru prelucrarea lemnului, producător/distribuitor de materiale complementare utilizate în prelucrarea lemnului.
Prin acordul dumneavoastră cu privire la aceşti Termeni şi Condiţii, declaraţi şi garantaţi
— că aveţi 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu, dacă sunteţi persoană fizică, sau
— că sunteţi o societate înmatriculată şi funcţionând în conformitate cu legile din România având reprezentanţi autorizaţi să exprime acordul legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea Website-ului, dacă sunteţi persoană juridică.
MAIHAI CONCEPT îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii şi Conditiile. Termenii şi Condiţiile pot fi accesaţi oricând la adresa: https://woodweb.ro/termeni-conditii.
Dacă la modificarea unilaterala de Termeni şi Condiţii nu ştergeţi contul înregistrat pe Website, înseamnă că v-aţi exprimat acordul legal cu privire la modificarea acestora.
Dacă nu sunteţi de acord cu modificarile propuse, vă recomandăm să ştergeţi contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesaţi, să vizitaţi sau să utilizaţi în orice mod Website-ul.
Prin acordul dumneavoastră cu privire la aceşti Termeni şi Condiţii, declaraţi şi garantaţi
— că aveţi 18 ani şi capacitate deplină de exerciţiu, dacă sunteţi persoană fizică, sau
— că sunteţi o societate înmatriculată şi funcţionând în conformitate cu legile din România având reprezentanţi autorizaţi să exprime acordul legal cu privire la accesarea, vizitarea sau utilizarea Website-ului, dacă sunteţi persoană juridică.
MAIHAI CONCEPT îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a actualiza oricând unilateral Termenii şi Conditiile. Termenii şi Condiţiile pot fi accesaţi oricând la adresa: https://woodweb.ro/termeni-conditii.
Dacă la modificarea unilaterala de Termeni şi Condiţii nu ştergeţi contul înregistrat pe Website, înseamnă că v-aţi exprimat acordul legal cu privire la modificarea acestora.
Dacă nu sunteţi de acord cu modificarile propuse, vă recomandăm să ştergeţi contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesaţi, să vizitaţi sau să utilizaţi în orice mod Website-ul.
Scopul urmarit
Scopul prezentelor Termeni şi Condiţii este acela de a defini şi reglementa condiţiile de utilizare a Website-ului şi a Serviciilor.
Website-ul conţine legături sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termenii şi condiţiile de utilizare specifice, astfel cum sunt specificate pe website-urile/paginile respective, MAIHAI CONCEPT nefiind răspunzatoare şi neasumându-şi nicio obligaţie pentru conţinutul respectivelor website-uri şi/sau cu privire la orice alte legaturi sau trimiteri din acestea către alte website-uri sau pagini web. Includerea acestor legaturi sau trimiteri în Website este făcută pentru ajutorul sau în interesul Utilizatorului sau în scop publicitar. Întrucât MAIHAI CONCEPT nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe website-urile unor terţi, la care se face trimitere pe Website, Utilizatorul accesează acele website-uri şi/sau le foloseşte produsele/serviciile exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.
Întregul conţinut al Website-ului, incluzând dar nefiind limitate la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum şi orice alte date şi aplicaţii, sunt proprietatea MAIHAI CONCEPT, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare, precum şi tuturor celorlalte legi, inclusiv dar fără a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuală şi industrială. Anunţurile, Proiectele, Tutorialele publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuală aparţinând Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Preluarea oricăror informaţii şi/sau date de pe Website în scopul republicării, distribuirii totale sau parţiale sau în orice alte scopuri, sub orice formă, fără acordul scris prealabil al Furnizorului este strict interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare.
3. Aspecte Generale
3.1. Contul
Crearea unui Cont pe site-ul woodweb este gratuită.
Postarea, adăugarea de informații pe site-ul woodweb se va face în limba Română.
Un Cont va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe Website, care să conţină datele reale de contact ale Utilizatorului: numele și prenumele, nickname, adresa de e-mail, județul, localitatea. Nickname-ul folosit nu poate conține numere de telefon sau cuvinte obscene.
De asemenea, alte informații pe care le puteți completa în profilul dumneavoastră sunt: nume companie, site web, telefon, informații biografice, poza de profil, adresa de facturare, adresa de livrare a facturii/contractului/materialelor informative, cod poştal.
În cazul în care Utilizatorul nu realizază validarea contului, Utilizatorul va avea funcţionalitate redusă, în sensul că nu poate achiziţiona abonamente, nu poate publica Anunţuri plătite, Lucrări, Tutoriale, Atelier de tâmplărie, Informaţii furnizori, nu poate transmite Cerere de ofertă, nu poate scrie comentarii.
Odată validat, contul Utilizatorului va rămâne asociat cu adresa de e-mail folosită la validarea contului.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a bloca/şterge orice cont în condiţiile în care constată încălcări repetate ale prezentelor Termeni şi Condiţii.
3.2. Anunţul plătit
Publicarea unui Anunţ plătit se poate face de un Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb ulterior achiziţionării unui Abonament de la Furnizor.
Abonamentul pentru publicarea de Anunţuri plătite pe site-ul woodweb este în valoare de 1 Euro/30 de zile – TVA inclus.
Achiziţionarea unui abonament pentru publicarea de Anunţuri plătite permite Utilizatorului publicarea unui număr nelimitat de anunţuri.
Publicarea de Anunţuri plătite pe site-ul woodweb se poate face şi de orice Atelier de tâmplărie, fără o plată suplimentară faţă de Abonamentul anual plătit către Furnizor.
Anunţul plătit trebuie să conţină o descriere reală a Produsului care face obiectul anuntului.
Prin trimiterea Anunţului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Anunţului şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate în Anunţ şi/sau comunicate Furnizorului.
Valabilitatea unui Anunţ pe Website este de 30 de zile de la data publicării.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind Anunţurile plătite
Furnizorul se obligă să publice toate Anunţurile transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document. În cazul în care Operatorii Furnizorului constată că Anunţul nu este conform cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document, Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea revizuirii informaţiior din Anunţ. Dacă Utilizatorul modifică Anunţul conform prevederilor/condiţiilor impuse prin prezentul document, Anunţul va fi publicat pe Website. În caz contrar, Anunţul nu va fi publicat pe Website. Nepublicarea Anunţului plătit datorată culpei Utilizatorului nu va avea ca efect rambursarea sumei plătite de Utilizator.
Dacă Utilizatorul îşi şterge Contul de pe site-ul woodweb anterior expirării Abonamentului, acest fapt nu va avea ca efect restituirea integrală sau parţială a sumei plătite de Utilizator.
Transmiterea în mod repetat spre publicare de Anunţuri plătite care nu sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document, poate duce la blocarea/ştergerea contului.
Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Anunţurilor sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele Produsului ce face obiectul Anunţului.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge un Anunţ în cazul în care constată/este sesizat că acesta încalca Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalca drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalca în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergerea Anunţului.
Furnizorul are dreptul de a şterge orice Anunţ sau de a bloca Contul Utilizatorului în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul Anunţurilor publicate s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor Utilizatori ai Website-ului. De asemenea, în cazul în care Anunţul afectează în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunatoare pentru Furnizor.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea Anunţurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel şi nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale Produselor descrise în Anunţuri.
Furnizorul nu are dreptul de a media disputele sau conflictele dintre utilizatori privind Anunţurile publicate.
Potrivit legislatiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului privind Anunţurile plătite
Utilizatorul are dreptul de publicare a unui număr nelimitat de Anunţuri, cu condiţia achiziţionării unui abonament şi atat timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii.
Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Anunţurilor publicate şi declară că acestea corespund cu starea reală şi juridică a Produsului ce face obiectul Anunţului şi că nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului publicat, inclusiv fotografii, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi:
— internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presă, televiziune.
În afara informaţiilor legate de propriul Anunţ, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Utilizatorilor le este interzisă publicarea de mai multe Anunţuri privind acelaşi Produs în scopul creşterii vizibilităţii Produsului. MAIHAI CONCEPT îşi rezervă dreptul de a face verificări pentru identificarea Anunţurilor multiple privind acelaşi Produs, utilizând adresele de e-mail, numerele de telefon şi adresele IP introduse de Utilizatori.
În cazul în care sunt identificate Anunţuri multiple privind acelaşi Produs şi aparţinând aceluiaşi Utilizator, MAIHAI CONCEPT va avea dreptul neîngrădit de ştergere a Anunţurilor identice cu Anunţul initial. În acelasi timp, MAIHAI CONCEPT va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum restricţionarea accesului la serviciile Website-ului împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici.
Verificarea/Moderarea Anunţurilor
Verificarea/moderarea Anunţurilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, evident incorecte și/sau care nu respectă prevederile prezentelor Termeni și Condiții (au un conținut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.), încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate.
Nu sunt admise spre publicare Anunțuri care conţin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenții media cu privire la obiectul Anunțului).
Sunt admise spre publicare strict anunţuri care se încadrează în următoarele categorii:
— planuri/schițe (de exemplu: realizarea unui corp de mobilier);
— accesorii tâmplărie (de exemplu: menghine, mese de lucru, creioane, dar fără a fi limitate la acestea);
— materii prime utilizate în industria lemnului (de exemplu: cherestea, cuie, capse, lac pentru lemn, adezivi pentru lemn, dar fără a fi limitate la acestea);
— produse din lemn (de exemplu: scaun, dulap, bibliotecă, masă de cafea dar fără a fi limitate la acestea);
— scule/utilaje utilizate în prelucrarea lemnului (de exemplu: rindea, CNC, abric, circular de mână dar fără a fi limitate la acestea).
Nu sunt admise spre publicare anunţuri privind:
— bunuri obţinute prin furt, jaf, înşelătorii sau alte tipuri de infracţiuni;
— bunuri periculoase pentru sănătatea şi viaţa umană;
— bunuri inexistente;
— arme din categoria armelor şi muniţii letale/neletale.
Nu se admit Anunţuri care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă.
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Anunţuri care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
3.3. Lucrări
Publicarea unui Lucrări se poate face de un Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb. Publicarea unui Lucrări pe site-ul woodweb este gratuită.
Lucrările publicate de un Utilizator trebuie să fie realizate de acesta, din lemn. Se admit spre publicare Lucrări realizate din combinaţii de lemn cu alte materiale cum ar fi: piatră, fier, sticlă, piele şi altele asemenea.
Prin trimiterea Lucrărilor spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Lucrărilor şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate în Lucrări şi/sau comunicate Furnizorului.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind Lucrările
Furnizorul se obligă să publice toate Lucrările, transmise de către Utilizatori prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document. În cazul în care Operatorii Furnizorului constată că Lucrarea nu este conformă cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea revizuirii informaţiilor din Lucrare. Dacă Utilizatorul modifică Lucrarea conform prevederilor/condiţiilor impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Lucrarea va fi publicată pe Website. În caz contrar, Lucrarea nu va fi publicată pe Website.
Transmiterea, în mod repetat, spre publicare de Lucrări care nu sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, poate duce la blocarea/ştergerea contului.
Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Lucrărilor sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauza.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitatile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele privind Lucrările publicate pe Website.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge o Lucrare în cazul în care constată/este sesizat că acesta încalcă Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergere a Lucrării.
Furnizorul are dreptul de a şterge orice Lucrare sau de a bloca Contul Utilizatorului în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul Lucrărilor publicate s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor Utilizatori ai Website-ului. De asemenea, în cazul în care Lucrarea afectează în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunatoare pentru Furnizor.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea Lucrărilor publicate.
Potrivit legislaţiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului privind Lucrările
Utilizatorul are dreptul de publicare a unui număr nelimitat de Lucrări atât timp cât nu se constată o încalcare a prevederilor prezentelor Termenilor şi Condiţii.
Nu pot fi publicate Lucrări care conţin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor sau care conţin sintagmele “de vânzare”, “super ofertă”, “ieftin”, ”chilipir”. Dacă Utilizatorul doreşte să vândă unul sau mai multe din Lucrările realizate şi postate pe site-ul woodweb, acesta trebuie să achiziţioneze un abonament corespunzător pentru publicarea Anunţurilor.
Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Lucrărilor publicate şi declară că publicarea acestora pe Website nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului publicat, inclusiv fotografii, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi:
— internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presă, televiziune.
În afara informaţiilor legate de propriile Lucrări, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Verificarea/Moderarea Lucrărilor
Verificarea/moderarea Lucrărilor publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Lucrărilor evident incorecte şi/sau care nu respectă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii (au un conţinut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.).
Nu sunt admise spre publicare Lucrări care conţin poze preluate din alte surse (pozele care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenţii media cu privire la Lucrare).
Sunt admise spre publicare strict Lucrări care se încadrează în următoarele categorii:
— sunt produse din lemn (de exemplu: scaun, dulap, bibliotecă, masă de cafea, lampă, toc, uşă dar fără a fi limitate la acestea).
— sunt produse din lemn în combinaţie cu alte materiale ar fi: piatră, fier, sticlă, răşină, piele, pânză şi altele asemenea.
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Lucrări care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
3.4. Tutorial
Publicarea unui Tutorial se poate face de un Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb. Publicarea unui Tutorial pe site-ul woodweb este gratuită.
Tutorialele publicate de un Utilizator trebuie să fie realizate de acesta în legătură directă cu unul din domeniile următoare:
— realizarea unor produse/obiecte din lemn (de exemplu: scaun, dulap, bibliotecă, masă de cafea, lampă, toc, uşă dar fără a fi limitate la acestea).
— utilizarea unor scule/utilaje specifice prelucrării lemnului (de exemplu: rindea, CNC, abric, circular de mână şi altele) sau creearea unor astfel de scule/unelte/utilaje.
Prin trimiterea Tutorialelor spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul îşi asumă în întregime răspunderea pentru conţinutul Tutorialelor şi pentru veridicitatea informaţiilor publicate în Tutorialele şi/sau comunicate Furnizorului.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind Tutorialele
Furnizorul se obligă să publice toate Tutorialele transmise de către Utilizatori, prin intermediul Website-ului, care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii. În cazul în care Operatorii Furnizorului constată că Tutorialul nu este conform cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea revizuirii informaţiior din Tutorial. Dacă Utilizatorul modifică Tutorialul conform prevederilor/condiţiilor impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Tutorialul va fi publicat pe Website. În caz contrar, Tutorialul nu va fi publicat pe Website.
Transmiterea în mod repetat spre publicare de Tutoriale care nu sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, poate duce la blocarea/ştergerea contului.<
Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Tutorialelor sau întreruperea afişarii acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat prin Tutorialele publicate pe Website.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge un Tutorial în cazul în care constată/este sesizat că acesta încalcă Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurenţă neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţioneaza în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergerea Tutorialului.
Furnizorul are dreptul de a şterge orice Tutorial sau de a bloca Contul Utilizatorului în cazul în care există suspiciunea că prin intermediul Tutorialelor publicate s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor Utilizatori ai Website-ului. De asemenea, în cazul în care Tutorialul afectează în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunatoare pentru Furnizor.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea Tutorialelor publicate.
Potrivit legislaţiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului privind Tutorialele
Utilizatorul are dreptul de publicare a unui număr nelimitat de Tutoriale atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii.
Nu pot fi publicate Tutoriale care conţin date cu caracter personal în cadrul descrierii lor sau care conţin sintagmele “de vânzare”, “super ofertă”, “ieftin”, ”chilipir”. Dacă Utilizatorul doreşte să vândă unul sau mai multe din produsele/obiectele din lemn, sculele/ uneltele/ utilajele utilizate sau create şi prezentate în cadrul Tutorialelor postate pe site-ul woodweb, acesta trebuie să achiziţioneze un abonament corespunzător pentru publicarea Anunţurilor plătite.
Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Tutorialelor publicate şi declară că publicarea acestora pe Website nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului publicat, inclusiv imagini şi/sau clipuri video, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi: Internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presă, televiziune.
În afara informaţiilor legate de propriile Tutoriale, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Verificarea/Moderarea Tutorialelor
Verificarea/moderarea Tutorialelor publicate pe Website de catre Operatorii Furnizorului are ca scop inlaturarea acelor Tutoriale care nu respecta prevederile prezentelor Termeni si Conditii (au un continut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.).
Nu sunt admise spre publicare Tutoriale care conţin imagini şi/sau clipuri video preluate din alte surse (imagini şi/sau clipuri video care prezintă sigla altor site-uri, înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenţii media cu privire la Tutorial).
Sunt admise spre publicare strict Tutoriale care se încadrează în următoarele categorii:
— realizarea de produse/obiecte din lemn (de exemplu: scaun, dulap, bibliotecă, masă de cafea, lampă, toc, uşă dar fără a fi limitate la acestea);
— utilizarea unor scule/utilaje specifice prelucrării lemnului (de exemplu: rindea, CNC, abric, circular de mână şi altele);
— creearea unor scule/unelte/utilaje specifice prelucrării lemnului.
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Tutoriale care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
3.5. Atelier de tâmplărie
Publicarea unui Atelier de tâmplărie se poate face de un Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb. Publicarea unui Atelier de tâmplărie pe site-ul woodweb este gratuit.
Facilități oferite:
— postarea pe site-ul woodweb a unor informaţii privind activităţile desfăşurate în domeniul realizării de produse/obiecte din lemn. Aceste activităţi pot fi, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, următoarele: producerea/ comercializarea/ recondiţionarea/ repararea de produse/obiecte din lemn;
— postarea pe site-ul woodweb a unor lucrări reprezentative pentru activitatea Atelierului de tâmplărie (în număr maxim de 8);
— alte informaţii despre Atelierul de tâmplărie, precum denumire firmă, site web, e-mail, telefon, alte date de contact;
— posibilitatea de a fi contactat direct de orice persoană care navighează pe web-site cu ajutorul formularului de contact predefinit.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind Atelierul de tâmplărie
Furnizorul se obligă să publice Atelierul de tâmplărie, transmis de către Utilizator prin intermediul Website-ului, care este conform cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii. În cazul în care Operatorii Furnizorului constată că Atelierul de tâmplărie nu este conform cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea revizuirii informaţiior din Atelierul de tâmplărie. Dacă Utilizatorul modifică conţinutul informaţiilor conform prevederilor/condiţiilor impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Atelierul de tâmplărie va fi publicat pe Website. În caz contrar, Atelierul de tâmplărie nu va fi publicat pe Website.
Transmiterea în mod repetat spre publicare de Ateliere de tâmplărie care nu sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document, poate duce la blocarea/ştergerea contului.
Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea Atelierului de tâmplărie sau intreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat în cadrul Atelierului de tâmplărie.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge un Atelier de tâmplărie în cazul în care constată/este sesizat că acesta încalcă Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care acesta afişază un conţinut considerat jignitor, calomnios sau nereal, încalca drepturile de proprietate intelectuala ale unei terţe persoane sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergerea Atelierului de tâmplărie.
Furnizorul are dreptul de a şterge orice Atelier de tâmplărie sau de a bloca Contul Utilizatorului în cazul în care există suspiciunea că prin publicarea Atelierului de tâmplărie s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor Utilizatori ai Website-ului. De asemenea, în cazul în care Atelierul de tâmplărie afecteaza în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt în orice alt fel dăunatoare pentru Furnizor.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea informaţiilor din cadrul Atelierelor de tâmplărie publicate.
Potrivit legislatiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndata autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului privind Atelierul de tâmplărie
Utilizatorul are dreptul de publicare a unui Atelier de tâmplărie. Publicarea se va face atâta timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii.
Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul publicat în cadrul Atelierelor de tâmplărie şi declară că acesta corespunde cu starea juridică reala a persoanei juridice/fizice autorizate care solicită publicarea Atelierului de tâmplărie pe Website şi că nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului publicat, inclusiv fotografii, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi:
— internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presă, televiziune.
În afara informaţiilor legate de propriul Atelier de tâmplărie, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Verificarea/Moderarea Atelierelor de tâmplărie
Verificarea/moderarea Atelierelor de tâmplărie publicate pe Website de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea informaţiilor incomplete, evident incorecte şi/sau care nu respectă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii (au un conţinut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.).
Nu sunt admise spre publicare Ateliere de tâmplărie care prezintă informaţii, poze preluate din alte surse (înscrisuri sau poze cu titlu de prezentare oferite de producători sau alte agenţii media cu privire la obiectul Atelierelor de tâmplărie).
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor Ateliere de tâmplărie care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
3.6. Cereri de ofertă
Transmiterea unei Cereri de ofertă
Transmiterea unei Cereri de ofertă prin intermediul site-ului woodweb se poate face de orice Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb. Cererea va fi transmisă tuturor Utilizatorilor care au activată opţiunea de primire cereri de ofertă.
Transmiterea unei Cereri de ofertă este gratuită.
Cererea de ofertă trebuie să fie făcută pentru realizarea unui obiect/produs fabricat din lemn.
Primirea unei Cereri de ofertă
Primirea unei Cereri de ofertă prin intermediul site-ului woodweb se poate face de către orice Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb ulterior achiziţionării unui Abonament Cereri de ofertă de la Furnizor.
Abonamentul Cererei de ofertă este în valoare de 1 Euro/30 de zile – TVA inclus
Achiziţionarea unui Abonament Cereri de ofertă pentru Primire cereri de ofertă permite Utilizatorului să primescă toate Cererile de ofertă transmise prin intermediul site-ului woodweb, pentru o perioadă de 30 de zile de la data achiziţionării abonamentului.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind Cererea de ofertă
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele din Cererea de ofertă ce se comunică Utilizatorilor care deţin Cont pe site-ul woodweb şi care au activat opţiunea de Primire cereri de ofertă.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de obiecte/produse care nu sunt corespunzătoare Cererii de ofertă transmise.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge o Cerere de ofertă în cazul în care constată/este sesizat că aceasta încalcă Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care aceasta are un conţinut considerat jignitor sau calomnios, sau este contrar bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergerea Cererii de ofertă.
Furnizorul are dreptul de a şterge orice Cerere de ofertă sau de a bloca Contul Utilizatorului în cazul în care există suspiciunea că prin publicarea Cererii de ofertă transmise s-au adus sau se pot aduce prejudicii referitoare la securitatea activităţilor altor Utilizatori ai Website-ului. De asemenea, în cazul în care Cererea de ofertă afectează în mod negativ reputaţia Furnizorului sau sunt în orice alt fel daunatoare pentru Furnizor.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere şi nu garantează în niciun fel şi nicio masură pentru conţinutul sau veridicitatea Cererilor de ofertă transmise de Utilizatori.
Furnizorul se ocupa doar de transmiterea de Cererilor de ofertă ale unor Utilizatori către toţi Utilizatorii Website-ului care doresc să participe la această funcţionalitate.
Furnizorul nu are dreptul de a media disputele sau conflictele dintre Utilizatori privind Cererile de ofertă.
Transmiterea în mod repetat de Cereri de ofertă care nu sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document, poate duce la blocarea/ştergerea contului.
Potrivit legislaţiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorilor privind Cererea de ofertă
Utilizatorul care transmite Cererea de ofertă denumit în continuare Utilizator solicitant.
Utilizatorul solicitant are dreptul de transmitere a unui număr nelimitat de Cereri de ofertă, gratuit, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Condiţii.
Utilizatorul solicitant îşi asumă răspunderea pentru conţinutul Cererilor de ofertă transmise.
Utilizatorul solicitant declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului transmis prin Cererea de ofertă, inclusiv fotografii, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi: Internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presa, televiziune.
În afara informaţiilor legate de propria Cerere de ofertă, Utilizatorului solicitant îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice formă, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Utilizatorul care primeşte Cererea de ofertă denumit în continuare Utilizator primitor.
Utilizatorul primitor are dreptul de a primi toate Cererile de ofertă transmise de Utilizatorii solicitanţi, ulterior achiziţionării unui Abonament Cereri de ofertă de la Furnizor, atât timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Conditii.
Dacă Utilizatorul primitor îşi şterge Contul de pe site-ul woodweb anterior expirării termenului Abonamentului Cereri de ofertă, acest fapt nu va avea ca efect restituirea integrală sau parţială a sumei plătite de Utilizator ca Abonament Cereri de ofertă.
Utilizatorul primitor nu are nici un fel de obligaţie de a răspunde la Cererile de ofertă, cu excepţia cazului în care doreşte acest lucru.
Verificarea/Moderarea Cererilor de ofertă
Verificarea/moderarea Cererilor de ofertă publicate pe Website de catre Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Cererilor de ofertă care nu respectă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii (au un conţinut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici, nu fac referire la obiecte/produse din lemn etc.).
Nu se admit Cereri de ofertă care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind transmiterea unor Cereri de ofertă care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
3.7. Catalog furnizori
Adăugarea informaţiilor unui Utilizator care deţine un Cont pe site-ul woodweb în Catalog furnizori se poate face numai dacă Utilizatorul realizează activităţi de producţie/comercializare/recondiţionare/reparare de produse/obiecte din lemn sau activităţi conexe.
Adăugarea, postarea de informaţii în Catalogul de furnizori este gratuită.
Facilități oferite în cadrul site-ului:
— publicarea datelor Utilizatorului, respectiv nume companie, adresă, judeţ, localitate, persoană de contact, telefon, e-mail, website, o scurtă descriere a societăţii, galerie imagini (8 poze), produse şi servicii, siglă/logo, pe site-ul woodweb în Catalog furnizori;
— accesarea directă a Utilizatorului prin Formularul de contact prestabilit de către orice alt Utilizator al site-ului woodweb.
Informaţiile trimise spre publicare trebuie să fie reale.
Prin trimiterea informaţiilor spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate şi necondiţionat cu prevederile acestor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul îşi asumă în intregime răspunderea pentru conţinutul şi veridicitatea informaţiilor publicate în Catalog furnizori.
Drepturile şi Obligaţiile Furnizorului privind postarea informaţiilor în Catalog furnizori
Furnizorul se obligă să publice toate informaţiile transmise de catre Utilizatori prin intermediul Website-ului care sunt conforme cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentul document. În cazul în care Operatorii Furnizorului constată că informaţiile nu corespund cu prevederile/condiţiile impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, Utilizatorul va fi informat cu privire la necesitatea revizuirii informaţiior. Dacă Utilizatorul modifică informaţiile conform prevederilor/condiţiior impuse prin prezentele Termeni şi Condiţii, acestea vor fi publicate pe Website.
În caz contrar, informaţiile nu vor fi publicate pe Website.
Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafişarea informaţiilor în Catalog furnizori sau întreruperea afişării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului sau/şi nici pentru pagubele directe şi/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din aceasta cauză.
Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activităţile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conţinut eronat cu privire la datele din Catalog furnizori.
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a şterge informaţiile din Catalog furnizori în cazul în care constată/este sesizat că acestea încalcă Termenii şi Condiţiile în orice mod, în special în cazul în care acestea au un conţinut considerat jignitor sau calomnios, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe persoane sau sunt contrare bunelor practici, care acţionează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală, cu informarea Utilizatorului privind ştergerea.
Furnizorul nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru conţinutul sau veridicitatea informaţiilor publicate de Utilizator în Catalog furnizori.
Potrivit legislatiei în vigoare, Furnizorul are obligaţia să informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de destinatarii serviciilor sale sau despre informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de Utilizatorii Website-ului.
Drepturile şi Obligaţiile Utilizatorului privind postarea informaţiilor în Catalog furnizori
Utilizatorul are dreptul de publicare a informaţiilor în Catalog Furnizori atâta timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor prezentelor Termeni şi Conditii.
Utilizatorul are dreptul de a actualiza informaţiile din Catalog furnizori, ori de câte ori consideră că este necesar.
Utilizatorul îşi asumă răspunderea pentru conţinutul informaţiilor publicate şi declară că acestea nu încalcă drepturile Furnizorului şi/sau ale unor terţe persoane.
Utilizatorul declară pe propria răspundere că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv al drepturilor de autor în privinţa conţinutului publicat, inclusiv fotografii, şi că este de acord ca acesta să fie pus la dispoziţia publicului de către Furnizor pe toate şi oricare dintre platformele sale online, şi prin alte mijloace, cum ar fi:
— internet, bannere, panouri publicitare, comunicate de presă, televiziune.
În afara informaţiilor proprii publicate în Catalog furnizori, Utilizatorului îi este strict interzis să preia orice informaţii de pe Website în vederea republicării totale sau parţiale sub orice forma, fără a avea acordul scris al Furnizorului în acest sens.
Verificarea/Moderarea informaţiilor din Catalog furnizori
Verificarea/moderarea informaţiilor din Catalog furnizori de catre Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea informaţiilor incomplete şi/sau care nu respectă prevederile prezentelor Termeni şi Condiţii (au un continut jignitor sau calomnios, sunt contrare bunelor practici etc.).
Sunt admise spre publicare strict informaţii din domeniul industriei lemnului şi activităţilor conexe.
Nu se admit informaţii care conţin ca date de contact numere de telefon cu suprataxa.
În situaţia modificării Termenilor şi Condiţiilor modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor privind publicarea unor informaţii care au fost încheiate între Furnizor şi Utilizatori sub egida Termenilor şi Condiţiilor anteriori.
4. Preţuri. Modalităţi de plată
Plata se face online, cu card sau transfer bancar pentru toate tipurile de abonament.
Preţurile pentru abonamente sunt afişate pe site înainte de momentul achiziţiei lor, astfel:
Abonament Anunţuri – 1 Euro/30 de zile – TVA inclus;
Abonament Primește cereri de ofertă – 1 Euro/30 de zile – TVA inclus;
Pentru plata prin card de credit/debit, este necesară completarea din partea Utilizatorului a unui formular cu datele despre acesta. Formularul şi toate informaţiile relevante pentru comandă sunt date mobilpay.ro, furnizorul de servicii de plata prin card online, în pagina web către care va fi redirecţionat Utilizatorul.
Card-urile de debit/credit acceptate sunt: VISA, MasterCard.
Plată prin card bancar se va face în RON, la cursul BNR afişat în pagina de plată a procesatorului de plăţi mobilpay.ro.
5. Procedura de depunere şi soluţionare a plangerilor şi sesizarilor primite din partea Utilizatorilor
Orice Utilizator poate depune o plângere sau sesizare care priveşte sau are legatura cu serviciile oferite de Furnizor, în termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului şi/sau apariţiei cazului sesizat.
Utilizatorii au posibilitatea să transmită Furnizorului oricând plângeri şi/sau sesizari cu privire la activităţile cu aparenţă nelegală desfăşurate de un Utilizator al Website-ului care privesc şi/sau au legatură cu serviciile furnizate de woodweb ori cu privire la informaţiile cu aparenţă nelegală furnizate de un Utilizator al Website-ului, despre care au cunoştinţă.
Plângerile vor fi depuse prin intermediul formularului de contact aflat pe Website.
Plângerile şi/sau sesizarile transmise Furnizorului vor include datele de identificare a Utilizatorului, precum şi orice alte date necesare Furnizorului în vederea identificării evenimentului sesizat şi/sau a Anunţului, după caz, şi o descriere cât mai detaliată a motivului pentru care a fost înaintată plângerea/sesizarea, astfel încât Furnizorul să o poată soluţiona în cel mai scurt timp posibil.
Plângerile/sesizarile vor fi analizate şi vor primi raspuns în termen de maxim 30 de zile lucratoare de la primirea acestora de catre Furnizor, în cazul în care au fost însoţite de un set complet de date necesare identificarii Utilizatorului, Anunţului şi/sau a problemei. În situaţia în care petentul nu a transmis Furnizorului toate datele necesare identificării problemelor semnalate şi soluţionării plângerii/sesizării respective, acesta va fi înştiinţat de Furnizor cu privire la informaţiile lipsă, urmând ca termenul de soluţionare de mai sus să fie prelungit corespunzator.
Pentru a se adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Utilizatorul poate accesa link-ul: http://www.anpc.gov.ro
6. Acordul cu privire la prelucrarea şi colectarea Datelor cu Caracter Personal
Woodweb procesează datele personale ale Utilizatorilor săi în concordanţă cu Politica de confidenţialitate.
7. Modificarile prezentului document
Furnizorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Termeni şi Condiţii. Puteţi accesa Termenii şi Condiţiile oricând la adresa: woodweb.ro/termeni-condiţii. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările propuse, singura opţiune pe care o aveţi este să ştergeţi contul înregistrat pe Website sau să nu mai accesaţi, să vizitaţi sau să utilizaţi în orice mod Website-ul.
8. Legea aplicabila. Litigii
Drepturile şi obligaţiile părţilor, menţionate în prezentele Termeni şi Condiţii, reprezintă legea părţilor. Acestea precum şi toate efectele juridice pe care le produc sunt guvernate de legea română în vigoare.
Orice litigiu care are ca obiect o dispută în legatură cu prezentele Termeni şi Condiţii va fi soluţionată pe cale amiabilă sau, dacă acest lucru nu este posibil, de instanţele competente din România.
9. Alte aspecte
Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncţionalităţi reclamate legate de funcţionarea Website-ului.
Furnizorul nu oferă nicio garanţie Utilizatorilor că Website-ul va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu este responsabil de întârzierile cauzate de defecţiuni tehnice apărute la nivelul colaboratorilor şi/sau partenerilor săi.
Furnizorul declară că este titularul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală în legatură cu Website-ul, în afara informaţiilor publicate pe Website de către Utilizatori, cu privire la care Utilizatorii acordă Furnizorului un drept neexclusiv de utilizare şi punere la dispoziţia publicului în condiţiile prevazute în prezentele Termeni şi Condiţii.